FAQ

Eana Skifte

Hva må jeg gjøre for å loggføre skiftearbeid automatisk med Eana Skifte?
Alt du trenger å gjøre for å komme i gang er å registrere dine skifter, og ha appen åpen i bakgrunnen på telefonen din. Du finner mer detaljerte instrukser her.

Hvordan vil Eana Skifte påvirke batteriet mitt i telefonen?
Loggføring krever mer data, men dette vil variere fra telefon til telefon. Hvis du ønsker å redusere batteriforbruket kan du du bl.a. slå av tjenester som automatisert loggføring. Dette gjør du under profil-innstillinger.

Hvorfor burde jeg bruke Eana Skifte?
Vår ambisjon er å hjelpe deg drive et mer effektivt skiftearbeid. Eana Skifte hjelper deg og alle gras- og kornprodusenter bl.a. med å (i stor grad) automatisere loggføringen av skiftearbeidet, samt å planlegge og delegere oppgaver.

Jeg er entreprenør. Kan jeg bruke Eana Skifte?
Ja, du trenger kun å registrere mailadressen din. Eana Skifte har flere funksjoner som er nyttige for entreprenører, bl.a. automatisert loggføring for fakturagrunnlag. Du finner instruksjonsvideoer for hvordan Eana Skifte kan brukes her.

Kan jeg invitere flere brukere til min gård på Eana Skifte?
Ja, dette gjøres under «administrer brukere». Du finner en instruksjonsvideo her.

Kan jeg loggføre aktiviteter offline?
Ja, loggføring med Eana Skifte fungerer også offline. Men automatisert loggføring blir noe begrenset i offline modus, da denne funksjonen trenger mobilens GPS-signaler fra mobilen og disse er avslått i offline-modus.

Vil dere lansere nye funksjoner i Eana Skifte?
Ja, ny funksjonalitet vil bli utviklet og lansert løpende. Send oss gjerne dine tilbakemeldinger på support@mimiro.no

Er Eana Skifte gratis?
Ja, Eana Skifte er gratis å bruke. Det kan hende at Mimiro vil ta betalt for fremtidige tilleggstjenester

Eana Skifte bruker persondata som GPS og lyd. Har dere tenkt på GDPR/Personvern?
Vi tar personvern på svært stort alvor. Alle avtaler med underleverandører som at også de følger GDPR. Funksjonaliteten for sporing er valgfri. Videre vil «overskuddsdata» som f.eks. personstemmer automatisk blir anonymisert og slettet innen 24 timer.

Kan jeg slå av automatisert datainnsamling/logging?
Ja, dette gjøres under profilinnstillinger. Du finner mer detaljerte instrukser her.

Bruker jeg samme brukere/konto på Eana Ku og Eana Skifte?
Nei, for å bruke Eana Skifte må du opprette en bruker med e-postadressen din. Eana Skifte og Eana Ku har i dag ulike brukerkontoer, men tjenestene vil kobles sammen etter hvert.

Hvordan kommer jeg igang med Eana Skifte?
Du finner instruksjonsvideoer for hvordan Eana Skifte kan brukes her. Du kan også kontakte Mimiro Kundesenter på telefon 51 37 15 40 eller e-post: support@mimiro.no.

Jeg har ikke produsentnummer. Kan jeg likevel bruke Eana Skifte?
Ja. Alt du trenger for å registrere en bruker er e-post adressen din.

Må jeg ha Eana Ku for å bruke Eana Skifte?
Nei, Eana Skifte er tilgjengelig for alle

Bruker Eana Skifte mye data?
Til hverdags bruker ikke Eana Skifte noe særlig data, men datamengden vil stige noe når aktiviteter loggføres. Eana Skifte bruker bl.a. GPS- og lyddata for å automatisere loggføringen av skiftearbeidet, og selve loggføringen bruker noe mer data. Du kan selv påvirke hvor mye data som blir brukt bl.a. gjennom bruk av wifi samt slå av/på ulike funksjoner. Dette gjør du under profil-innstillinger. Vi i Mimiro arbeider kontinuerlig med å redusere databruk og har allerede planlagt nye versjoner for dette.

Eana Ku

Jeg har TINE Mobil assistent fra før, må jeg laste ned en ny app for å få tilgang til Eana Ku?
Du trenger ikke laste ned en ny app for å få tilgang til Eana Ku, men du må sørge for å oppdatere appen som i dag er TINE Mobil assistent. Det kan du gjøre ved å gå inn på AppStore dersom du har iOS eller GooglePlay dersom du har Android.

Må jeg slette den gamle appen?
Du trenger ikke slette den gamle appen, men du må sørge for å oppdatere den. Da går appen fra å være TINE Mobil assistent til å bli Eana Ku.

Får jeg med meg dataen om dyrene mine over til den nye appen?
Ja, all data som er registrert på ditt produsentnummer vil du finne igjen i Eana Ku. Systemene i Eana Ku og TINE snakker sammen og sender data på tvers, slik at du skal slippe å f.eks. registrere dobbelt.

Må jeg registrere en ny bruker for å benytte Eana Ku?
Nei, du trenger ikke registrere en ny bruker. Du logger inn på Eana Ku via Produsentregisteret med produsentnummeret og passordet du har brukt for å logge deg inn på TINEs medlemssider. Eana Ku henter og utveksler data med Kukontrollen.

Kan jeg som ikke er medlem i av Kukontrollen benytte Eana?
Dersom du ikke har data i Kukontrollen, vil dessverre ikke Eana Ku vise deg informasjon ved innlogging. Vi ønsker å tilby funksjonalitet for produsenter som ikke er har data i Kukontrollen på sikt.

Hva samtykker jeg til?
Ved å benytte Eana Ku samtykker du til brukervilkårene som du kan lese mer om her samt bruk av cookies slik at vi kontinuerlig kan forbedre løsningen for deg. Les mer om cookies her.

Må jeg nå gjøre registreringer både i Eana Ku og på TINEs medlemssider?
Nei, det trenger du ikke. Systemene i Eana Ku og TINE snakker sammen og sender data på tvers, slik at du skal slippe å f.eks. registrere dobbelt.

Trenger jeg et nytt abonnement for å benytte Eana Ku?
Abonnement på Eana Ku inngår i medlemskapet i TINE i 2019. I Eana Ku videreføres ditt abonnement i TBS Basis og Pluss med de samme prisene. Imidlertid ønsker vi å vise alle Basis-brukere hva som ligger i et Pluss-abonnement i mobilløsningen ved lansering, slik at vi i juni og juli i år vil gi alle tilgang til alle verktøy i mobilløsningen. Vi fakturerer ikke for Pluss-abonnement i juni og juli i år.

Generelt

Hvorfor valgte dere navnet «MIMIRO»?
Firmanavnet Mimiro er inspirert av norrøn mytologi. Jotnen Mimir var den klokeste av alle og voktet kunnskapens brønn, under treet Yggdrasil. Han gav råd til selveste Odin. Navnet Mimiro speiler både det nordiske og at selskapet skal ta på seg forvalterrollen overfor bøndene og forvalte/videreutvikle bondens data på en klok måte. Målet er at dataene skal skape nye produkter og tjenester som gjør driften mer effektiv og lønnsom for bonden, og også bidra til reduserte klimautslipp og bedre dyrehelse.

Hvorfor valgte dere navnet «EANA»?
Vi har latt oss inspirere av et navn som kan ha flere meninger, som er lett å huske og i tillegg lett å uttale. Vi syns det var spennende at det i tillegg har forankring i samisk ordforråd. Det at ordet kan bety både mark, jord, eiendom og land – eller til og med hele jorda (på samisk) gir oss et spenn av muligheter å koble navnet til.  Eana skal gi beslutningsstøtte og rådgivning til bonden i hans/hennes hverdag uavhengig av produksjon. Vi syns navnet var treffende og ga oss den fleksibiliteten i bruk av navnet til det vi ønsker å gi bonden i form av tjenester, uavhengig av om det er på jordet eller i fjøset.

Hva er forskjellen på MIMIRO og EANA?
Mimiro er selskaps-navnet og navnet på plattformen vår, der en samler dataene til bøndene. Eana er produktnavnet, det digitale verktøyet for bøndene, basert på data fra plattformen.

Hvem eier dataene som benyttes i MIMIROs løsninger?
I Mimiros løsninger inngår både persondata og ikke-persondata (f. eks. produksjonsdata). Persondata eies av den enkelte bonde eller bruker av løsningene. Databasene eies av den som har brukt tid og finansiering på å bygge opp databasene, og i praksis betyr det Mimiro.

Kan jeg kreve sletting av mine data dersom jeg ikke vil bruke Mimiros tjenester lenger?
Mimiro vil slette persondata i samsvar med norsk lovgivning når det ikke lenger foreligger samtykke eller annet lovlig behandlingsgrunnlag. Ikke-persondata slettes som hovedregel ikke. Mimiro vil dessuten, så langt det er praktisk gjennomførbart, fremstille et eksemplar av relevante data til brukere som ber om kopi av egne data. Mimiro kan kreve rimelig kostnadsdekning for tjenesten.

Kan Mimiro dele mine data med andre?
Mimiro samarbeider med tredjeparter for å tilby innovative tjenester til bøndene, og kan dele krypterte (anonyme) data i den grad det er nødvendig for å tilby tjenester til bøndene. All deling krever gyldig behandlingsgrunnlag. For mer informasjon om personvern og databehandling, se Mimiros personvernerklæring her.

Bruker Mimiro andre databehandlere og underleverandører?
Mimiro benytter teknologileverandører fra en rekke land og flere av disse er databehandlere som følge av faktisk eller mulig tilgang til dataene i Mimiros løsninger. Mimiro inngår databehandleravtaler i samasvar med GDPR med sine databehandlere. For mer informasjon om personvern og databehandling, se Mimiros personvernerklæring her.

Hvor lagres og behandles dataene mine?
Mimiro lagrer dataene i sine løsninger som er hovedsakelig bygget på AWS (Amazon Web Services). For informasjon AWS, deres personvern og sikkerhetspolicy, se her. Mimiros behandling av persondata skjer hovedsakelig i Europa og tredjeland som EU anerkjenner som å ha tilsvarende vern som EU/EØS. I begrenset omfang behandles data utenfor disse landene, og da benyttes EUs standardklausuler for eksport av data. For mer informasjon om personvern og databehandling, se Mimiros personvernerklæring her.

Har Tines rådgivere tilgang til mine data hos Mimiro?
Mimiro gir tilgang til Tines rådgivere i Eana Ku for at de skal ha best mulig datagrunnlag og presisjon i sin bistand til bøndene. Rådgiverne skal bare benytte data som de har samtykke til å bruke og relevant behov for. Tines rådgivere er underlagt egne adferdsregler og må akseptere at Mimiro kan logge deres bruk av løsningene for å få tilgang til data.

Er EANA bygget i samsvar med kravene til innebygget personvern (privacy by design)?
Alle løsninger som er designet etter ikrafttredelsen av GDPR bygges i henhold til prinsippene om innebygget personvern.