Produkter og priser

Produkt/Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse

Eana Skifte

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Skifte
Gratis

Eana Geit

(tidligere Geitekontrollen
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Geit
1500
Mai – for inneværende år

Eana Storfe

(tidligere KuKontrollen kjøtt)
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Storfe
1000
April – for inneværende år

Eana Ku Pluss

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku Pluss
1200
Juni og desember – halvårlig etterskuddsvis

Eana Ku

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku others
3160 + 36 pr årsku
31.mars – årlig etterskuddsvis
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku TINE
1950 + 25 pr årsku
Mai – for inneværende år, men historisk antall kuer (årskuer)