Produkter og priser

Prisendringer:

Kvartalsvis fakturering - Fra og med 2023 går vi over til kvartalsvis fakturering av alle tjenester. Faktureringen vil foregå i januar, april, juli og oktober. Alle tjenester er årsabonnement, utenom Eana Ku Pluss som er månedsabonnement.

KPI-justering - Vi justerte våre priser i i tråd med 12-måneders-inflasjonen rapportert av Statistisk Sentralbyrå. Det betydde en prisøkning på alle våre produkter (utenom Eana Skifte) på 5,9% fra 1.1.2023.

Eana Skifte - Eana Skifte har fra og med 2022 en pris. Hvis du ønsker å si opp tjenesten, send en e-post til support@mimiro.no og vi hjelper deg. Fortell oss gjerne hvorfor du ikke vil fortsette med tjenesten.

Produkt
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse

Eana Skifte - KAMPANJE - 40% rabatt

Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Eana Skifte
2000 kr pr år (før rabatt) - Nå 1200 kr per år
Januar, April, Juli, Oktober

Eana Geit

(tidligere Geitekontrollen)
Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Eana Geit
1658 kr pr år
Januar, April, Juli, Oktober

Eana Storfe

(tidligere KuKontrollen kjøtt)
Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Eana Storfe
1105 kr pr år
Januar, April, Juli, Oktober

Eana Ku Pluss

Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Eana Ku Pluss
110 kr per måned
Januar, April, Juli, Oktober

Eana Ku / Kukontrollen

Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Eana Ku (basis)
4977 kr pr år
Januar, April, Juli, Oktober
Brukergruppe
Pris (+ mva)
Fakturautsendelse
Papirfakturagebyr (alle produkter)
60 kr per faktura