Produkter og priser

Prisendringer for 2022:

1. Januar 2022 vil våre priser for Eana Ku basis og pluss(inkl. Kukontrollen) justeres. Prisjusteringen blir foretatt basert på endring i konsumprisindeksen fra oktober 2020 til oktober 2021, herunder 2,2 %. Justeringen gjelder medlemspriser fra og med 2022.

2. Overgang til fastpris – For å forenkle og redusere systemkostnader og faktureringskostnader så går EanaKu / KuKontrollen over til fastpris fra og med 1.6.2022.

Produkt/Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse

Eana Skifte

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Skifte
Gratis

Eana Geit

(tidligere Geitekontrollen)
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Geit
1566 pr år
Mai

Eana Storfe

(tidligere KuKontrollen kjøtt)
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Storfe
1043 pr år
April

Eana Ku Pluss

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku Pluss
1252
Juni og desember – halvårlig etterskuddsvis

Eana Ku

Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku others
4700 kr pr år
Mars
Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku TINE
2820 kr pr år
Mai