Produkter og priser

Produkt/Brukergruppe
Pris (kr pr år)
Faktura utsendelse
Eana Ku
Brukergruppe
TINE produsenter
Pris (kr pr år)
1950 + 25 pr årsku
Faktura utsendelse
Mai – for inneværende år, men historisk antall kuer (årskuer)
Brukergruppe
Andre produsenter
Pris (kr pr år)
3160 + 36 pr årsku
Faktura utsendelse
31.mars – årlig etterskuddsvis
Eana Ku Pluss
Brukergruppe
Alle brukere
Pris (kr pr år)
1200
Faktura utsendelse
Juni og desember – halvårlig etterskuddsvis
Eana Storfe
(tidligere KuKontrollen kjøtt)
Brukergruppe
Alle brukere
Pris (kr pr år)
1000
Faktura utsendelse
April – for inneværende år
Eana Geit
(tidligere Geitekontrollen)
Brukergruppe
Alle brukere
Pris (kr pr år)
1500
Faktura utsendelse
Mai – for inneværende år
Eana Skifte
Brukergruppe
Tilgjengelig for alle
Pris (kr pr år)
Gratis