Beslutningsstøtte for deg som bonde

Eana gir deg som produsent støtte til beslutninger og sentral informasjon om din produksjon.

Hvem er Eana?

Bak Eana står Mimiro, et teknologiselskap etablert av TINE og Felleskjøpet Agri. Vi skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. I løpet av 2020 og 2021 lanserer vi nye tjenester til norske bønder, samtidig som vi bygger et digitalt økosystem for landbruket, for eksterne leverandører, forskere og rådgivere.
Les mer om Mimiro

Eana Skifte

Eana Skifte forenkler den krevende loggføringen av arbeidet som er gjort på skiftene for å gi deg bedre oversikt. Eana Skifte utvikles i et nyskapende samarbeid med teknologileverandører og bruker lokasjonsdata fra mobilen. Eana Skifte er tilgjengelig for alle.
Les mer

Eana Ku

Eana Ku er vår tjeneste til melkeprodusenter, på web og mobil. Den gir deg som produsent støtte til beslutninger og sentral informasjon om din produksjon. Eana Ku skal erstatte TINE Bedriftsstyring og gir adgang til registreringer og lister i Kukontrollen.
Les mer

Les aktuelle artikler om Eana og Mimiro.