Eana Skifte

Forenkler styring og dokumentasjon av skiftearbeidet
Gå til Eana Skifte

Slik kommer du i gang

1.
Registrer deg som bruker
2.
Registrer gården og skiftene dine
3.
Om du ønsker kan du legge inn dine kjøretøy, utstyr og ansatte
4.
Last ned appen på din mobil og logg inn med samme bruker
5.
Begynn å kjøre!
Se introduksjonsvideoer

Loggføring av skiftarbeid

1.
Posisjon registreres automatisk for å fastslå hvilket skifte du jobber på og hvor lang tid du bruker på aktiviteten
2.
Ved hjelp av stemmestyring kan du starte/stoppe aktiviteter på skiftene
3.
Vi har lagt inn mange pre definerte oppgaver for å forenkle dokumentasjonen
4.
Du kan legge inn det du har brukt av plantevernmidler, gjødsel og såkorn
5.
Du kan også legge inn avling per skifte
6.
Ved å dokumentere i Eana Skifte vil grunnlaget for KSL revisjonen ligge klart
Se flere videoer

Planlegge og delegere oppgaver

1.
Vi gir deg mulighet til å enkelt planlegge skiftearbeidet i forkant
2.
Legg inn oppgavene som skal utføres pr skifte
3.
Du kan også tildele oppgaver til andre, både ansatte og entreprenører

Oversikt over arbeid utført på skifter

1.
Når du åpner appen ser du enkelt alle pågående og planlagte oppgaver
2.
Lister kan sorteres og filtreres så du bare ser det som er viktig nå
3.
Historiske data kan lett eksporteres til Excel Format
4.
Bruker du Eana Skifte fra år til år gir vi deg enkel oversikt og du kan sammenligne med tidligere avlinger
Du kan følge arbeidet som utføres i sanntid og samtidig få god oversikt og arbeidsflyt i en hektisk hverdag.

Offline

De fleste funksjoner vil fungere også om du mister nettilgangen mens du jobber. Så snart du tilgang til internett igjen, vil vi oppdatere og laste opp det som er logget fra din mobil.
Du trenger ikke sensorer eller avansert utstyr for å bruke Eana Skifte.
Det eneste du trenger å huske er å ta med deg mobilen i traktoren!

Automatisert loggføring og dokumentasjon

Enkelt og effektivt! Ved hjelp av mobiltelefonen registrerer vi automatisk lyd og posisjon, for å fastslå hvilket skifte du jobber på og hvor lang tid du bruker på aktiviteten. I senere versjoner vil vi forenkle bruken ytterlig, ved å fastslå hvilken aktivitet du utfører basert på lyd.

I første versjon av Eana Skifte kan du også planlegge og dokumentere plantevern, samt registrere avlingsmengde, gjødselforbruk og andre innsatsfaktorer som er viktige for dokumentasjon av produksjonen og effektivisering av driften.

Gjødselplanlegger

På trappene venter automatisk genererte oppgaver ut fra din gjødselplan, enkel integrering av jordprøver og rekalkulering av planen basert på hvor mye gjødsel du bruker på jordene dine. Slik får du forenklet registrering og forbedret dokumentasjon.

Med Eana Skifte sin dynamiske gjødselplanlegger (betaversjon) kan du lage en gjødselplan som enkelt justeres gjennom sesongen. Betaversjonen er tilpasset grasproduksjon og du kan allerede i dag, alene eller sammen med din rådgiver, lage en gjødselplan for ditt gårdsbruk.

Tilbakemeldinger fra testbrukere sommeren 2019:

Melkebonde, Østlandet, om Eana Skifte
«Jeg syns at det er veldig kjekt å kunne få gjort loggføringen med mobilen. Det er veldig praktisk å ha den i lomma og få lagt til informasjon kontinuerlig.»
Melkebonde, Nord-Norge, om automatisering
«Det er alt for mye registreringsarbeid, så det at dere utvikler automatisering, det er veldig interessant.»

Planlegging av gjøremål og forenklet samhandling

Forenklet samhandling! Med Eana Skifte kan du enkelt opprette gjøremål til deg selv og delegere bort oppgaver til andre. Du kan følge arbeidet som utføres i sanntid, og alle oppgavene registreres på skiftenivå slik at du får god oversikt og arbeidsflyt i en hektisk hverdag.
Eana Skifte egner seg godt til de som benytter maskinentreprenører eller hvor flere personer deltar i onnearbeidet. Appen viser automatisk veien til sted hvor arbeidet skal utføres. Og du kan opprette så mange brukere du vil, og delegere oppgaver til alle brukerne.

Tilbakemeldinger fra testbrukere sommeren 2019:

Melkebonde, Vestlandet, om det å registrere og tildele arbeidsoppgaver:
«Det å kunne kommunisere mellom ulike sjåfører, det vil jo være kjempenyttig. Så ser alle svart på hvitt hva som har blitt gjort og hva som gjenstår.»
Melk- og kornbonde, Østlandet, om det å kommunisere med avløsere via appen:
«For meg som har mange små skifter rundt omkring og avløsere, så er det jo veldig greit at de vet hvor de skal hen. Det er jo veldig nyttig at de kan få en kjørerute til skiftet slik at de vet hvor de skal.»
Vi i Mimiro utvikler alle våre tjenester i tett samarbeid med bøndene. Visjonen er at det skal være enkelt og effektivt! For Eana Skifte betyr det automatisk datainnsamling uten dyrt tilleggsutstyr eller dyre lisenser.
Eana Skifte utvikles kontinuerlig i samarbeid med gårdbrukere. Den versjonen som er tilgjengelig nå inneholder basisfunksjonalitet som gjøre at du kommer deg i gang.
I de neste versjonene kommer automatisert kategorisering av aktiviteter basert på lyd, løsning for gjødselplanlegging og en modul for beregning av grovfôr og kornkostnader ned på skiftenivå.

Kom i gang med Eana Skifte

Gå til Eana Skifte på web
Last ned Eana Skifte her: